Oferta archiwalna

Starszy Specjalista w Departamencie Rozwoju Startupów

Oferta archiwalna

6 000,00 zł

Oferta archiwalna.

Dane kontaktowe niedostępne.

umowa o pracę


starszy specjalista Grodzisk Mazowiecki, specjalista Grodzisk Mazowiecki, pracownik biurowy Grodzisk Mazowiecki

  • opracowywanie i aktualizacja dokumentów programowych oraz procedur w zakresie naboru i oceny projektów, zawierania umów;
  • organizacja i udział w spotkaniach dla wnioskodawców,
  • obsługa procesu oceny wniosków o dofinansowanie, w tym udział w pracach Komisji Oceny Projektów oraz w postępowaniu odwoławczym;
  • obsługa procesu zawierania umów o dofinansowanie projektów;
  • przygotowywanie/ wprowadzanie zmian w procedurach;
  • planowanie i sprawozdawczość;
  • zapewnienie prawidłowości danych wprowadzanych do systemów informatycznych, w szczególności LSI1420 oraz SL2014;
  • przygotowanie planów, analiz i sprawozdań.


Wymagania

wykształcenie wyższe magisterskie;
doświadczenie zawodowe w zakresie oceny wniosków i/lub przygotowywania wniosków o dofinansowanie - min. 4 lata;
znajomość uregulowań prawnych związanych z wdrażaniem programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych;
bardzo dobry poziom obsługi Pakietu MS Office,
znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej średniozaawansowanym;
umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków,
dobra organizacja pracy, samodzielność i odpowiedzialność
w wykonywaniu zadań.
doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji konkursowej programów dla przedsiębiorców;
znajomość technik i metod prezentacji;
gotowość do podróży służbowych.


Oferujemy

zatrudnienie na postawie umowy o pracę;
pracę w gronie wykwalifikowanych specjalistów oraz możliwość współpracy z ekspertami zewnętrznymi;
możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach, seminariach, wykładach itd.
miejsce pracy w dobrze skomunikowanej lokalizacji.


Klauzule informacyjne

Aplikuj

Ważne do: 2020.02.26, wyświetleń: 991

nr ogłoszenia: 1736